Termeni şi Condiţii pentru alocare adrese IP şi Număr AS

Condiţii generale pentru alocare resurse RIPE NCC


Reguli de alocare si mentenanta a adreselor IP si numerelor AS.

1. Introducere
Adresele IP (IPv4/IPv6) si numerele de provider (AS) sunt resurse limitate, fapt ce determina anumite conditii de alocare impuse de registrul regional (RIR) si nu in ultimul rand de registrul local (LIR).
Obtinerea resurselor (IP si AS) se realizeaza in anumite cazuri atat cu aprobarea LIR-ului (ro.navtelecomro) cat si cu aprobarea RIR-ului.
Notiunea de "clasa C" a disparut, in contextul actual se vor folosi notatii CIDR, "/24".

2. Definitii
Adresele IP publice se impart in 2 categorii, din punct de vedere al alocarii:
[ PI ] - sunt spatii alocate de RIPE.
- Solicitantul trebuie sa detina minim 2 conexiuni Internet
(ISP-uri diferite, cu AS-uri diferite).
- Pentru aceste spatii, trebuie sa detineti/solicitati
propriul numar AS, indispensabil rutarii dinamice via BGP.

[ PA ] - sunt spatii alocate de NAV Telecom.
- Nu conteaza numarul de conexiuni Internet.
- Nu este necesar sa detineti/solicitati propriul numar AS,
deoarece se pot agrega pe AS-ul ISP-ului la care va conectati.
- Daca aveti AS propriu, pot fi agregate si rutate dinamic.
- In general se pot reagrega si pe AS-urile providerilor la care
va veti conecta ulterior sau chiar pe AS-ul propriu obtinut ulterior.
( Exceptia o constituie RCS-RDS, pentru care se schimba gratuit
adresele, atunci cand va conectati sau renuntati la serviciile lor. )

[ Adresele IPv6 PI ] sunt spatii (>=/48), alocate clientilor ce detin numar AS si minim 2 conexiuni internet (provideri diferiti, fiecare provider detinand propriul numar AS).
[ Numar AS ] este alocat clientilor ce doresc sa faca rutare dinamica si au minim un bloc /24 (256 adrese IP), cu posibilitate de agregare la dimensiunea respectiva.
Pentru alocarea numarului AS este necesar si acordul de peering cu minim 2 parteneri.

3. Conditii generale pentru alocarea adreselor IP
Pentru alocarea adreselor IP este necesar un grad de acoperire global de minim 50% in prima luna, 60% in 2 luni si 80% in 3 luni.
Individual pe subnet-uri se accepta valorile de 40% prima luna, 60% in 2 luni si 80% in 3 luni, urmand ca prin sumarizare sa fie respectat si gradul de utilizare globala.
Acoperirea adreselor se face prin contabilizarea adreselor utilizate de echipamente, vhost-uri, .... si clienti ( atentie la faptul ca un client poate primi maxim 1 IP/legatura/host )
Atragem atentia asupra faptului ca aceste praguri sunt minime.
Clientii care doresc adrese PI trebuie sa detina acordul de peering a doi provideri ce au AS-uri diferite.

4. Conditii generale de alocare a numerelor AS
Detinerea acordului de peering a doi provideri ce au AS-uri diferite si a unui bloc /24 sunt conditii minime pentru obtinerea unui numar AS.

5. Drepturi, obligatii si conditii de utilizare
Clientul trebuie sa prezinte atat LIR-ului (ro.navtelecomro) cat si RIR-ului documente care sa ateste nevoia de obtinere a resurselor internet in cazul in care acestea sunt cerute in mod expres.
Printre aceste documente se numara : actele companiei, actul de identitate al celui care face cererea, facturi/chitante pe echipamente, grafice de utilizare a adreselor, log-uri, liste cu nume de clienti, contracte cu clientii sai, contracte cu furnizorii sai, scheme ale retelei, pliante si liste de preturi.
Aceste documente se vor transmite fie scanate pe email (varianta recomandata), fie pe fax, catre LIR sau catre RIR, dupa caz.
Documentele se pot cere atat la alocare cat si dupa, mentionam ca aceste documente sunt cerute pur informativ pentru a stabili daca sunt respectate conditiile minime si se garanteaza confidentialitatea acestora.
Dupa obtinerea resurselor si plata contravalorii serviciilor, clientului ii vor fi puse la dispozitie resursele spre utilizare, furnizare de manuale/link-uri, neexistand obligativitatea unei instruiri din partea LIR-ului (ro.navtelecomro).
Pentru resursele care vor fi in continuare administrate de LIR, din punct de vedere al update-ului informatiei ( in general adrese PA ), LIR-ul va realiza orice update al informatiilor fara a percepe taxe suplimentare, acestea fiind incluse in taxa anuala.
Cazurile de transfer a dreptului de folosinta ( schimbare proprietar ) se taxeaza cu 25% din taxa de inregistrare (minim 50 Euro+TVA).
Resursele nu sunt alocate "pe viata", clientul are obligatia sa returneze aceste resurse in cazul in care nu le foloseste sau conditiile initiale nu mai sunt indeplinite.
Adresele de tip PA se returneaza in termen de 30 de zile de la data notificarii de incetare a contractului intre LIR si client/end-user.
Neutilizarea resurselor (IP-uri, AS-uri) pe o perioada mai mare de o luna de zile (30 de zile) poate determina retragerea resurselor alocate.
Incercarea de vanzare, vanzarea sau inchirierea resurselor obtinute catre o terta entitate ( prin depasirea unui maxim de 8 IP-uri/client ) atrag anularea resurselor alocate.
Folosirea resurselor in scopuri ce contravin legilor romanesti sau pentru a realiza actiuni de "SPAM", gazduire a celor care fac "SPAM" atrage automat anularea aprobarii pentru toate resursele obtinute.
LIR-ul poate anula resursele alocate daca exista suspiciuni de activitati ilegale (SPAM si nu numai) sau la cererea RIR-ului fara o notificare prealabila a clientului.
Nefurnizarea documentelor cerute de LIR/RIR in termen de maxim 2 saptamani atrage automat anularea aprobarilor pentru clientul respectiv.
Blocarea adreselor sau AS-ului de catre organizatii anti-SPAM sau alti provideri nu obliga LIR-ul sau RIR-ul sa schimbe adresele.
LIR-ul va sfatui clientul asupra posibilitatilor si va incerca impreuna cu acesta rezolvarea problemelor aparute.

6. Plata serviciilor
Taxa de alocare este o taxa stabilita in functie de serviciul prestat si nu functie de numarul de resurse obtinute ( de ex pt IP-uri ).
Taxa de mententanta pentru IP-uri PI/PA si AS se va plati anual catre LIR, valoarea acesteia este stabilita de LIR si se poate modifica in timp fara o notificare prealabila a clientului.
Taxa de transfer ( schimbare proprietar ) este de 25% din taxa de alocare in vigoare in momentul transferului, LIR-ul prestand un nou serviciu ( "de transfer" ).
Neplata taxelor dau dreptul LIR-ului sa dispuna de toate masurile necesare pentru recuperarea acestor taxe, inclusiv retragerea tuturor resurselor alocate.
Taxa de realocare ( IP-uri ce se realoca aceluiasi client dupa ce au intrat in procedura de deregistrare ) este de 25% din taxa de alocare in vigoare in momentul in care se face realocarea, LIR-ul prestand un nou serviciu ( "de realocare" ).

7. Confidentialitate
Pe toata durata prezentului acord nici o parte nu poate dezvalui vreuna din clauzele acestui acord fara consimtamantul prealabil al celeilalte parti.
Clientul nu poate dezvalui unei terte persoane nici o informatie referitoare la acest acord, chiar dupa rezilierea sa.
LIR-ul va depune toate diligentele necesare pentru a pastra confidentialitatea datelor clientului transferate prin intermediul serverelor sale, va monitoriza in permanenta serverele si va stopa orice incercare de acces neautorizat la datele clientului, in masura in care aceasta este detectata de catre solutiile de securitate adoptate de LIR.
LIR-ul va putea prezenta numele clientului in cadrul portofoliului clientilor.

8. Dispozitii finale
Aceste reguli se pot modifica fara o notificare prealabiala a clientului, ele vor fi facute publice pe site-ul LIR-ului (ro.navtelecomro), https://www.nav.ro/termeni-si-conditii, clientul consimte sa accepte noile reguli.
Prezentele reguli sunt stabilite in functie de reglementarile internationale si au rolul de a proteja resursele internet de o utilizare ineficienta sau in scopuri ce contravin legilor in vigoare.

Ultima modificare adusa acestor Termeni si Conditii: 24.10.2014