+40 (21) 655-55-55
  1. NAV
  2. Alocare As

Alocare număr AS

Autonomous System Number

Compania de telecomunicatii NAV este membru oficial al registrului internaţional RIPE NCC fiind autorizată pentru alocarea numerelor AS.

Numărul AS
(Autonomous System Number)

Un Sistem Autonom este constituit dintr-un grup de reţele ce folosesc Internet Protocol, grup ce este menţinut de unul sau mai mulţi operatori de reţea, cu o singură politica de rutare, clar definită. La efectuarea schimbului informaţiei de routare în exterior, fiecare AS este identificat printr-un număr unic: Autonomous System Number (ASN).

numarul AS

Prețuri pentru alocare AS și afiliere la LIR

€25 EUR

Alocare număr AS

€10 EUR

Pentru lunar

€110 EUR

Pentru anual

€10 EUR

Preț pentru afiliere

Completează formular

Alocare adrese IP (în cazul în care nu aveţi deja alocate).

Alocare

Numărul AS (Autonomous System Number) se alocă clienţilor care doresc să realizeze rutări dinamice şi balansări de trafic folosind protocolul BGP.

Cerinţe obligatorii

Pentru alocarea unui număr AS este necesar să ai minimum două legături de acces la Internet prin doi provideri diferiţi şi deţinerea unei clase de cel puţin 256 IP-uri (/24).

Posibile condiţii impuse de provideri

Fiecare provider poate avea propria politică şi propriile condiţii. În acest sens te rugăm ca, înainte de a solicita un număr AS, să verifici existenţa acestor condiţii cu providerii tăi.

Pentru alocare adrese IPv4 şi IPv6 te rugăm să accesezi pagina

Alocare IP

Termeni şi Condiţii

Plata pentru alocare număr AS

- Prețul pentru alocare număr AS se plăteşte o singură dată și reprezintă costul unui serviciu (alocare număr AS).


- Prețul anual reprezintă costul de mentenanţă. Facturarea anuală va avea loc în prima lună a fiecărui an calendaristic.


- Preţurile sunt exprimate în EURO, nu includ TVA şi se calculează la cursul B.N.R. din ziua facturării.


- Termenul de alocare IP este de aproximativ 24 de ore de la recepţionarea plăţii.


Menţinerea şi proprietatea numărului AS

După plata facturii pentru alocarea numărului AS şi alocarea acestuia, vei fi proprietarul dreptului de utilizare şi poţi dispune după cum doreşti de numărul AS. Trebuie menţionat că numărul AS va rămâne alocat pentru compania ta doar atât timp cât îndeplineşti condiţiile solicitate de RIPE NCC şi plăteşti prețul anual către LIR, NAV Communications (ro.nav).

Reguli de alocare şi mentenanţă a adreselor IP şi numerelor AS.


1. Introducere

Adresele IP (IPv4/IPv6) şi numerele de provider (AS) sunt resurse limitate, fapt ce determină anumite condiţii de alocare impuse de registrul regional (RIR) şi nu în ultimul rând de registrul local (LIR).
Obţinerea resurselor (IP şi AS) se realizează în anumite cazuri atât cu aprobarea LIR-ului (ro.nav) cât şi cu aprobarea RIR-ului.
Noţiunea de "clasă C" a dispărut, în contextul actual se vor folosi notaţii CIDR, "/24".


2. Definiţii

Adresele IP publice se împart în 2 categorii, din punct de vedere al alocării:
[ PI ] - sunt spaţii alocate de RIPE.
- Solicitantul trebuie să deţină minim 2 conexiuni Internet
(ISP-uri diferite, cu AS-uri diferite).
- Pentru aceste spaţii, trebuie să deţineţi/solicitaţi
propriul număr AS, indispensabil rutării dinamice via BGP.

[ PA ] - sunt spaţii alocate de NAV Communications.
- Nu conteaza numărul de conexiuni la Internet.
- Nu este necesar să deţineţi/solicitaţi propriul număr AS,
deoarece se pot agrega pe AS-ul ISP-ului la care vă conectaţi.
- Dacă aveţi AS propriu, pot fi agregate şi rutate dinamic.
- In general se pot reagrega şi pe AS-urile providerilor la care
vă veţi conecta ulterior sau chiar pe AS-ul propriu obţinut ulterior.

[ Adresele IPv6 PI ] sunt spaţii (>=/48), alocate clienţilor ce deţin număr AS şi minim 2 conexiuni la Internet (provideri diferiţi, fiecare provider deţinând propriul număr AS).
[ Număr AS ] este alocat clienţilor ce doresc să facă rutare dinamică şi au minim un bloc /24 (256 adrese IP), cu posibilitate de agregare la dimensiunea respectivă.
Pentru alocarea numărului AS este necesar şi acordul de peering cu minim 2 parteneri.


3. Condiţii generale pentru alocarea adreselor IP

Pentru alocarea adreselor IP este necesar un grad de acoperire global de minim 50% în prima lună, 60% în 2 luni şi 80% în 3 luni.
Individual pe subnet-uri se acceptă valorile de 40% prima lună, 60% în 2 luni şi 80% în 3 luni, urmând ca prin sumarizare să fie respectat şi gradul de utilizare globală.
Acoperirea adreselor se face prin contabilizarea adreselor utilizate de echipamente, vhost-uri, .... şi clienţi ( atenţie la faptul că un client poate primi maxim 1 IP/legătură/host )
Atragem atenţia asupra faptului că aceste praguri sunt minime.
Clienţii care doresc adrese PI trebuie să deţină acordul de peering a doi provideri ce au AS-uri diferite.


4. Condiţii generale de alocare a numerelor AS

Deţinerea acordului de peering a doi provideri ce au AS-uri diferite şi a unui bloc /24 sunt condiţii minime pentru obţinerea unui număr AS.


5. Drepturi, obligaţii şi condiţii de utilizare

Clientul trebuie să prezinte atât LIR-ului (ro.nav) cât şi RIR-ului documente care să ateste nevoia de obţinere a resurselor internet în cazul în care acestea sunt cerute în mod expres.
Printre aceste documente se numără : actele companiei, actul de identitate al celui care face cererea, facturi/chitanţe pe echipamente, grafice de utilizare a adreselor, log-uri, liste cu nume de clienţi, contracte cu clienţii săi, contracte cu furnizorii săi, scheme ale reţelei, pliante şi liste de preţuri.
Aceste documente se vor transmite fie scanate pe email (varianta recomandată), fie pe fax, către LIR sau către RIR, după caz.
Documentele se pot cere atât la alocare cât şi după, menţionăm că aceste documente sunt cerute pur informativ pentru a stabili dacă sunt respectate condiţiile minime şi se garantează confidenţialitatea acestora.
După obţinerea resurselor şi plata contravalorii serviciilor, clientului îi vor fi puse la dispoziţie resursele spre utilizare, furnizare de manuale/link-uri, neexistând obligativitatea unei instruiri din partea LIR-ului (ro.nav).
Pentru resursele care vor fi în continuare administrate de LIR, din punct de vedere al update-ului informaţiei ( în general adrese PA ), LIR-ul va realiza orice update al informaţiilor fără a percepe plăți suplimentare, acestea fiind incluse în prețul anual.
Cazurile de transfer a dreptului de folosinţă ( schimbare proprietar ) se plătesc cu 25% din valoare de înregistrare/alocare (minim 50 EUR +TVA).
Resursele sunt alocate provizoriu, clientul având obligaţia să returneze aceste resurse în cazul în care nu le foloseşte sau condiţiile iniţiale nu mai sunt îndeplinite.
Adresele de tip PA se returnează în termen de 30 de zile de la data notificării de încetare a contractului între LIR şi client/end-user.
Neutilizarea resurselor (IP-uri, AS-uri) pe o perioadă mai mare de o lună de zile (30 de zile) poate determina retragerea resurselor alocate.
Încercarea de vânzare, vânzarea sau închirierea resurselor obţinute către o terţă entitate ( prin depăşirea unui maxim de 8 IP-uri/client ) atrag anularea resurselor alocate.
Folosirea resurselor în scopuri ce contravin legilor româneşti sau pentru a realiza acţiuni de "SPAM", găzduire a celor care fac "SPAM" atrage automat anularea aprobării pentru toate resursele obţinute.
LIR-ul poate anula resursele alocate dacă există suspiciuni de activităţi ilegale (SPAM şi nu numai) sau la cererea RIR-ului fără o notificare prealabilă a clientului.
Nefurnizarea documentelor cerute de LIR/RIR în termen de maxim 2 săptămâni atrage automat anularea aprobărilor pentru clientul respectiv.
Blocarea adreselor sau AS-ului de către organizaţii anti-SPAM sau alţi provideri nu obligă LIR-ul sau RIR-ul să schimbe adresele.
LIR-ul va sfătui clientul asupra posibilităţilor şi va încerca împreună cu acesta rezolvarea problemelor apărute.


6. Plata serviciilor

Prețul de alocare este unul stabilit în funcţie de serviciul prestat şi nu în funcţie de numărul de resurse obţinute ( de exemplu pt IP-uri ).
Prețul de mentenanţă pentru IP-uri PI/PA şi AS se va plăti anual către LIR, valoarea acesteia este stabilită de LIR şi se poate modifica în timp fără o notificare prealabilă a clientului.
Prețul pentru transfer ( schimbare proprietar ) este de 25% din valoare de alocare în vigoare în momentul transferului, LIR-ul prestând un nou serviciu ( "de transfer" ).
Neplata serviciilor dau dreptul LIR-ului să dispună de toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor bănești, inclusiv retragerea tuturor resurselor alocate.
Prețul pentru realocare ( IP-uri ce se realoca aceluiaşi client după ce au intrat în procedura de deregistrare ) este de 25% din valoarea de alocare în vigoare în momentul în care se face realocarea, LIR-ul prestând un nou serviciu ( "de realocare" ).


7. Confidenţialitate

Pe toată durata prezentului acord nici o parte nu poate dezvălui vreuna din clauzele acestui acord fără consimţământul prealabil al celeilalte părţi.
Clientul nu poate dezvălui unei terţe persoane nici o informaţie referitoare la acest acord, chiar după rezilierea sa.
LIR-ul va depune toate diligenţele necesare pentru a păstra confidenţialitatea datelor clientului transferate prin intermediul serverelor sale, va monitoriza în permanenţa serverele şi va stopa orice încercare de acces neautorizat la datele clientului, în măsura în care aceasta este detectată de către soluţiile de securitate adoptate de LIR.
LIR-ul va putea prezenta numele clientului în cadrul portofoliului clienţilor.


8. Dispoziţii finale

Aceste reguli se pot modifica fără o notificare prealabiala a clientului, ele vor fi făcute publice pe site-ul LIR-ului (ro.nav), https://www.nav.ro, clientul consimte să accepte noile reguli.
Prezentele reguli sunt stabilite în funcţie de reglementările internaţionale şi au rolul de a proteja resursele internet de o utilizare ineficientă sau în scopuri ce contravin legilor în vigoare.


Ultima modificare adusă acestor Termeni şi Condiţii s-a facut în data de 11.10.2019 iar precedenta în data de 24.10.2014.