+40 (21) 655-55-55
  1. NAV
  2. Alocare Ip

Alocare adrese IPv4 şi IPv6

Alocare adrese IP

Prin serviciul de alocare IP poţi colabora cu orice operator de telecomunicaţii şi vei putea decide în mod independent cum doreşti să lucrezi cu aceştia.

Completează
formularul

Alocare IPv4

Internet Protocol Version 4

/24 PA

(256 adrese IP)

€900 EUR

€900 EUR

Preţ alocare

€495 EUR

€4950 EUR

Reînnoire / Mentenanță

/23 PA

(512 adrese IP)

€1650 EUR

€1650 EUR

Preţ alocare

€990 EUR

€9500 EUR

Reînnoire / Mentenanță

/24 PI

(256 adrese IP)

DISPONIBIL

DISPONIBIL

Preţ alocare ASK

Doar anual

€4950 EUR

Reînnoire / Mentenanță

* Se achită prețul de alocare, plus mentenanță lunară sau anuală.

Completează formular IPv4

Dimensiune subnet

Alocare IPv6

Internet Protocol Version 6

/48 PA

(Subnet Business)

€180 EUR

€180 EUR

Preţ alocare

€15 EUR

€90 EUR

Reînnoire / Mentenanță

/32 PA

(Subnet ISP)

€350 EUR

€350 EUR

Preţ alocare

€35 EUR

€250 EUR

Reînnoire / Mentenanță

/48 PI

(PI - Subnet Business)

€250 EUR

€250 EUR

Preţ alocare

€10 EUR

€80 EUR

Reînnoire / Mentenanță

* Se achită prețul de alocare, plus mentenanță lunară sau anuală.

Completează formular IPv6

Dimensiune bloc

RIPE NCC Member

Compania de telecomunicaţii NAV Communications este membru oficial al registrului internaţional RIPE NCC fiind autorizată pentru alocarea adreselor IPv4 şi IPv6.

Organizare

Adresa IP este un număr unic pe care echipamentele îl folosesc pentru a comunica între ele într-o reţea utilizând standardul TCP/IP. Orice echipament dintr-o reţea, fie el computer, router, server, imprimantă sau telefon IP, trebuie să fie identificat printr-o adresă unică.

Spaţiile IPv4 si IPv6 care se folosesc în Internet sunt repartizate printr-un sistem de Internet Registry organizat ierarhic. Ca Regional Internet Registry (RIR), aria RIPE NCC de serviciu fiind Europa. RIPE NCC alocă spaţii IPv4 şi IPv6 membrilor săi, Local Internet Registries (LIRs). La rândul său, un LIR poate atribui spaţii de adrese IPv4 şi IPv6 către end-user şi în infrastructura reţelei sale.

REGLEMENTĂRI
14.10.2012 - Conform RIPE NCC nu se mai fac alocări de adrese IP (IPv4) din categoria PI. Informare oficială RIPE NCC.

Alocare adrese IP

După completarea formularelor şi înregistrarea adreselor IP, vei fi proprietarul dreptului de utilizare şi poţi dispune după cum doreşti de acestea. Trebuie menţionat că adresele IP vor rămâne alocate companiei tale doar atât timp cât îndeplineşti condiţiile solicitate de RIPE NCC şi plăteşti prețul anual către LIR, (NAV Communications, ro.nav).

În funcţie de tipul de agregare, adresele IP plublice se împart în două categorii:

  • PA (provider agregat – dependente de provider), spaţii ce sunt alocate de către LIR, (NAV Communications).
  • PI (provider independent – independente de acesta), spaţii alocate de RIPE NCC, doar dacă solicitantul are acordul de peering a doi provideri cu AS-uri diferite.

Pentru alocare număr AS şi maintainer te rugăm să accesezi pagina

Alocare număr AS

Termeni şi Condiţii

Plata adreselor IP alocate anual

- Prețul de alocare IP se plăteşte o singură dată și reprezintă serviciul de alocare adrese IP.


- Prețul anual reprezintă costul de mentenanţă. Facturarea anuală va avea loc în prima lună a fiecărui an calendaristic.


- Preţurile sunt exprimate în EURO, nu includ TVA şi se calculează la cursul B.N.R. din ziua facturării.


- Termenul de alocare IP este de aproximativ 24 de ore de la recepţionarea plăţii.


Plata adreselor IP alocate lunar

- Prețul de alocare IP se plăteşte o singură dată, reprezintă costul unui serviciu şi nu include prețul pentru mentenanță lunară.


- Prețul lunar reprezintă costul de mentenanţă. Facturarea lunară va avea loc la data în care alocarea a fost procesată şi se va repeta la aceeaşi data a fiecărei luni calendaristice.


- Preţurile sunt exprimate în EURO, nu includ TVA şi se calculează la cursul B.N.R. din ziua facturării.


- Termenul de alocare IP-uri este de aproximativ 24 de ore de la recepţionarea plăţii.


Menţinerea şi proprietatea adreselor IP

După plata facturii pentru alocarea adreselor IP şi înregistrarea acestora, vei fi proprietarul dreptului de utilizare şi poţi dispune după cum doreşti de acestea. Trebuie menţionat că adresele IP vor rămâne alocate pentru compania ta doar atât timp cât îndeplineşti condiţiile solicitate de RIPE NCC şi plăteşti prețul lunar sau anual, după caz, către LIR, NAV Communications.

Reguli de alocare şi mentenanţă a adreselor IP şi numerelor AS.


1. Introducere

Adresele IP (IPv4/IPv6) şi numerele de provider (AS) sunt resurse limitate, fapt ce determină anumite condiţii de alocare impuse de registrul regional (RIR) şi nu în ultimul rând de registrul local (LIR).
Obţinerea resurselor (IP şi AS) se realizează în anumite cazuri atât cu aprobarea LIR-ului (ro.nav) cât şi cu aprobarea RIR-ului.
Noţiunea de "clasă C" a dispărut, în contextul actual se vor folosi notaţii CIDR, "/24".


2. Definiţii

Adresele IP publice se împart în 2 categorii, din punct de vedere al alocării:
[ PI ] - sunt spaţii alocate de RIPE.
- Solicitantul trebuie să deţină minim 2 conexiuni Internet
(ISP-uri diferite, cu AS-uri diferite).
- Pentru aceste spaţii, trebuie să deţineţi/solicitaţi
propriul număr AS, indispensabil rutării dinamice via BGP.

[ PA ] - sunt spaţii alocate de NAV Communications.
- Nu conteaza numărul de conexiuni Internet.
- Nu este necesar să deţineţi/solicitaţi propriul număr AS,
deoarece se pot agrega pe AS-ul ISP-ului la care vă conectaţi.
- Dacă aveţi AS propriu, pot fi agregate şi rutate dinamic.
- In general se pot reagrega şi pe AS-urile providerilor la care
vă veţi conecta ulterior sau chiar pe AS-ul propriu obţinut ulterior.

[ Adresele IPv6 PI ] sunt spaţii (>=/48), alocate clienţilor ce deţin număr AS şi minim 2 conexiuni internet (provideri diferiţi, fiecare provider deţinând propriul număr AS).
[ Număr AS ] este alocat clienţilor ce doresc să facă rutare dinamică şi au minim un bloc /24 (256 adrese IP), cu posibilitate de agregare la dimensiunea respectivă.
Pentru alocarea numărului AS este necesar şi acordul de peering cu minim 2 parteneri.


3. Condiţii generale pentru alocarea adreselor IP

Pentru alocarea adreselor IP este necesar un grad de acoperire global de minim 50% în prima lună, 60% în 2 luni şi 80% în 3 luni.
Individual pe subnet-uri se acceptă valorile de 40% prima lună, 60% în 2 luni şi 80% în 3 luni, urmând ca prin sumarizare să fie respectat şi gradul de utilizare globală.
Acoperirea adreselor se face prin contabilizarea adreselor utilizate de echipamente, vhost-uri, .... şi clienţi ( atenţie la faptul că un client poate primi maxim 1 IP/legătură/host )
Atragem atenţia asupra faptului că aceste praguri sunt minime.
Clienţii care doresc adrese PI trebuie să deţină acordul de peering a doi provideri ce au AS-uri diferite.


4. Condiţii generale de alocare a numerelor AS

Deţinerea acordului de peering a doi provideri ce au AS-uri diferite şi a unui bloc /24 sunt condiţii minime pentru obţinerea unui număr AS.


5. Drepturi, obligaţii şi condiţii de utilizare

Clientul trebuie să prezinte atât LIR-ului (ro.nav) cât şi RIR-ului documente care să ateste nevoia de obţinere a resurselor internet în cazul în care acestea sunt cerute în mod expres.
Printre aceste documente se numără : actele companiei, actul de identitate al celui care face cererea, facturi/chitanţe pe echipamente, grafice de utilizare a adreselor, log-uri, liste cu nume de clienţi, contracte cu clienţii săi, contracte cu furnizorii săi, scheme ale reţelei, pliante şi liste de preţuri.
Aceste documente se vor transmite fie scanate pe email (varianta recomandată), fie pe fax, către LIR sau către RIR, după caz.
Documentele se pot cere atât la alocare cât şi după, menţionăm că aceste documente sunt cerute pur informativ pentru a stabili dacă sunt respectate condiţiile minime şi se garantează confidenţialitatea acestora.
După obţinerea resurselor şi plata contravalorii serviciilor, clientului îi vor fi puse la dispoziţie resursele spre utilizare, furnizare de manuale/link-uri, neexistând obligativitatea unei instruiri din partea LIR-ului (ro.nav).
Pentru resursele care vor fi în continuare administrate de LIR, din punct de vedere al update-ului informaţiei ( în general adrese PA ), LIR-ul va realiza orice update al informaţiilor fără a percepe plăți suplimentare, acestea fiind incluse în prețul anual.
Cazurile de transfer a dreptului de folosinţă ( schimbare proprietar ) se plătesc cu 100% din valoare de înregistrare/alocare (minim 200 EUR +TVA).
Resursele sunt alocate provizoriu, clientul având obligaţia să returneze aceste resurse în cazul în care nu le foloseşte sau condiţiile iniţiale nu mai sunt îndeplinite.
Adresele de tip PA se returnează în termen de 30 de zile de la data notificării de încetare a contractului între LIR şi client/end-user.
Neutilizarea resurselor (IP-uri, AS-uri) pe o perioadă mai mare de o lună de zile (30 de zile) poate determina retragerea resurselor alocate.
Încercarea de vânzare, vânzarea sau închirierea resurselor obţinute către o terţă entitate ( prin depăşirea unui maxim de 8 IP-uri/client ) atrag anularea resurselor alocate.
Folosirea resurselor în scopuri ce contravin legilor româneşti sau pentru a realiza acţiuni de "SPAM", găzduire a celor care fac "SPAM" atrage automat anularea aprobării pentru toate resursele obţinute.
LIR-ul poate anula resursele alocate dacă există suspiciuni de activităţi ilegale (SPAM şi nu numai) sau la cererea RIR-ului fără o notificare prealabilă a clientului.
Nefurnizarea documentelor cerute de LIR/RIR în termen de maxim 2 săptămâni atrage automat anularea aprobărilor pentru clientul respectiv.
Blocarea adreselor sau AS-ului de către organizaţii anti-SPAM sau alţi provideri nu obligă LIR-ul sau RIR-ul să schimbe adresele.
LIR-ul va sfătui clientul asupra posibilităţilor şi va încerca împreună cu acesta rezolvarea problemelor apărute.


6. Plata serviciilor

Prețul de alocare este unul stabilit în funcţie de serviciul prestat şi nu în funcţie de numărul de resurse obţinute ( de ex pt IP-uri ).
Prețul de mentenanţă pentru IP-uri PI/PA şi AS se va plăti anual către LIR, valoarea acesteia este stabilită de LIR şi se poate modifica în timp fără o notificare prealabilă a clientului.
Prețul pentru transfer ( schimbare proprietar ) este de 25% din valoare de alocare în vigoare în momentul transferului, LIR-ul prestând un nou serviciu ( "de transfer" ).
Neplata serviciilor dau dreptul LIR-ului să dispună de toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor bănești, inclusiv retragerea tuturor resurselor alocate.
Prețul pentru realocare ( IP-uri ce se realoca aceluiaşi client după ce au intrat în procedura de deregistrare ) este de 25% din valoarea de alocare în vigoare în momentul în care se face realocarea, LIR-ul prestând un nou serviciu ( "de realocare" ).


7. Confidenţialitate

Pe toată durata prezentului acord nici o parte nu poate dezvălui vreuna din clauzele acestui acord fără consimţământul prealabil al celeilalte părţi.
Clientul nu poate dezvălui unei terţe persoane nici o informaţie referitoare la acest acord, chiar după rezilierea sa.
LIR-ul va depune toate diligenţele necesare pentru a păstra confidenţialitatea datelor clientului transferate prin intermediul serverelor sale, va monitoriza în permanenţă serverele şi va stopa orice încercare de acces neautorizat la datele clientului, în măsura în care aceasta este detectată de către soluţiile de securitate adoptate de LIR.
LIR-ul va putea prezenta numele clientului în cadrul portofoliului clienţilor.


8. Dispoziţii finale

Aceste reguli se pot modifica fără o notificare prealabială a clientului, ele vor fi făcute publice pe site-ul LIR-ului (ro.nav), https://www.nav.ro, clientul consimte să accepte noile reguli.
Prezentele reguli sunt stabilite în funcţie de reglementările internaţionale şi au rolul de a proteja resursele de o utilizare ineficientă sau în scopuri ce contravin legilor în vigoare.


Ultima modificare adusă acestor Termeni şi Condiţii s-a facut în data de 11.10.2019 iar precedenta în data de 24.10.2014.