+40 (21) 655-55-55
  1. NAV
  2. Tos Backup

Politica de backup

Politica de backup

Pentru serviciile de hosting cu panou de control cPanel sau cPanel/WHM facem backup gratuit în fiecare zi cu retenţie de 10 zile calendaristice. Suplimentar Clientul îşi poate face backup prin propriie metode sau poate descărca sau restaura un backup folosind soluţia pusă la dispoziţie de NAV.


NAV nu îşi asumă răspunderea pentru ştergerea sau modificarea fişierelor găzduite pe infrastructura proprie. Clientul este singurul în măsură să îşi asigure integritatea datelor găzduite pe serverele NAV folosind propriile metode de backup.


NAV foloseşte proceduri interne de backup pentru restaurarea datelelor stocate pe serverele destinate pentru hosting şi servere VPS.


Copiile backup sunt efectuate zilnic cu retenţie de 10 zile iar aceste backup-uri sunt utilizate strict de către NAV în cazul defecţiunilor serverelor proprii. Aceste backup-uri nu pot fi restaurate la cererea Clientului dacă acesta invocă alte motive decât defecţiuni ale echipamentelor NAV. Solicitările Clienţilor de restaurare în urma defecţiunilor serverelor NAV vor fi investigate prin metode specifice şi dacă se dovedesc a fi întemeiate vor fi onorate.


NAV îşi rezervă dreptul de a exclude acele VPS-uri sau conturi de hosting care prin dimensiunea acestora generează o încărcare foarte mare a infrastructurii de backup a NAV, încărcare datorată conţinutului mare de date găzduite pe contul de hosting sau server VPS al unui Client.


NAV îşi rezervă dreptul de a exclude de la backup conturile de hosting şi serverele VPS care ocupă un spaţiu pe disk mai mare de 10GB.


În cazul în care serviciul nu a fost exclus din lista de backup şi doreşti o restaurare a unui backup din orice alt motiv în afară de defectarea fizică a unuia dintre serverele NAV, costul restaurării este de 1 EUR+ TVA pentru 1GB ocupat de serverul VPS sau al contului de hosting. (În cazul în care contul de hosting sau serverul VPS are 10GB atunci costul va fi de 10 EUR +TVA).


NAV nu asigură şi nu are implementată (nici intern) o soluţie de backup pentru servere dedicate, servere în cloud, servere în cluster şi servere colocate. Pentru aceste servere Clientul având opţiunea de a opta contracost pentru un serviciu de backup din oferta NAV.